1Confidenţialitate

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. RE/MAX respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii.

RE/MAX nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina RE/MAX Romania, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

2POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, MAXIMO FRANCHISE si birourile francizate RE/MAX prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea nr. 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

3Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de MAXIMO FRANCHISE;
 • dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

4Securitatea datelor cu caracter personal

MAXIMO FRANCHISE certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

MAXIMO FRANCHISE utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0212525599
Web: http://www.dataprotection.ro

5Acord pentru a colecta informaţii

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către RE/MAX de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă RE/MAX schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate.

6INFORMARE CONSUMATORI

RE/MAX e un sistem de franciza in care fiecare birou francizat e administrat si condus independent, avand in comun un set de norme si proceduri specifice brandului. In relatia cu clientii fiecare Agenţie francizata RE/MAX va pune la dispoziţia Clientului o informare scrisă cu privire la: preţurile practicate în zonă pentru imobile similare celui ofertat conform bazei de date a francizei Remax; inconveniente şi deficienţe pe care le-a identificat Agenţia cu privire la imobil şi zonă (vecinătăţi) şi care ar putea influenţa preţul de vânzare; nivelul comisionului practicat şi a comisionului care i se propune; nivelul estimat al costurilor ce revin Clientului în procesul de încheiere a unei tranzacţii.

Comisionul datorat de Client Agenţiei RE/MAX este în funcţie de tipul contractului de intermediere (deschis sau exclusiv) şi de tranzacţia dorită de Client (vânzare/cumpărare sau închiriere) la care se poate adauga TVA.

Comisionul prevăzut prin contract este suma maximă ce se plăteşte de către Client cu titlu de remuneraţie: Clientul nu datorează Agenţiei rambursarea cheltuielilor de promovare şi de reprezentare/asistare în niciuna din situaţiile în care plăteşte Agenţiei Comisionul și nici în situația ivirii unor cauze de forță majoră. Tot astfel, Clientul nu datoreaza Comision si rambursarea cheltuielilor de promovare când Contractul încetează prin ajungere la termen.

In cazurile de răspundere pentru încălcarea Contractului, valoarea despăgubirilor totale datorate de una sau cealaltă dintre părţi nu poate fi mai mare decât valoarea Comisionului care ar fi fost plătit/încasat în situaţia în care s-ar fi încheiat efectiv o înţelegere cu privire la înstrăinarea/dobândirea drepturilor ofertate/cerute (oricare ar fi fost această înţelegere, antecontract, contract de vânzare-cumpărare, cesiune de antecontract, etc.)

Agenţia RE/MAX nu prestează şi nu intermediază servicii tehnice (cadastrale, topografice, etc.), economice (analize de fezabilitate, rentabilitate a unei afaceri, contabilitate, fiscalitate), juridice.

Agenţia RE/MAX recomandă Clientului ca înainte de semnarea oricărui act cu un Terţ interesat de oferta sa imobiliară să consulte un avocat/notar public/consultant economic/alte persoane pe care acesta le consideră avizate şi de încredere, pentru a evita angajamente defavorabile/păgubitoare. Toate recomandările Agentiei RE/MAX sunt minime, Clientul fiind îndrumat – daca este cazul - să contacteze un inginer de cadastru (agreat de Oficiul de cadastru, lista fiind disponibilă pe adresa de internet www.ancpi.ro ) şi/sau un avocat şi/sau un notar public pentru a obţine recomandări tehnice şi, după caz, juridice profesioniste.
 

7NOTIFICAREA DREPTULUI DE AUTOR

Materialele de pe acest site, precum şi organizarea şi formatul acestui site au drept de autor şi sunt protejate de legile internaţionale ale Statelor Unite pentru Dreptul de Autor. Puteţi accesa, descărca şi tipări materiale conţinute în acest site numai pentru uz personal şi necomercial, dar orice descărcare sau tipărire de pe acest site trebuie să conţină notificarea pentru dreptul de autor a RE/MAX Europe si RE/MAX Romania. Nici un drept, titlu sau interes în nici unul din aceste materialele conţinute în acest site nu vi se transferă ca urmare a accesării, descărcării sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuţia, transmiterea, afişarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licenţă, crearea de muncă derivate din, link sau reproducerea pe alt site, fără permisiunea scrisă din partea RE/MAX Europe si RE/MAX Romania. Această prohibiţie include în mod expres dar nu se limitează la, practici de genul “screen scraping” sau “database scraping” pentru a obţine o listă de utilizatori sau alte informaţii.

8MĂRCI ÎNREGISTRATE

RE/MAX®, Above the Crowd ®, Take a Step Above The Crowd ®, Out in Front ®, It's the Experience ®, The Real Estate Superstars ®, design-ul barei orizontale roşu-pe-alb-pe albastru şi semnul graphic logo al balonului sunt printre mărcile inregistrate ale RE/MAX Internaţional, Inc. Mărcile RE/MAX Internaţional nu pot fi folosite în nici un fel fără aprobarea anterioară, expresă şi scrisă din partea lui RE/MAX Internaţional.

9DEZMINŢIRE

Materialele continute în acest site sunt furnizate “aşa cum sunt”, fără reprezentare sau garantii de nici un fel. RE/MAX România în mod expres nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garantii, exprese sau implicite. RE/MAX România nu garantează acuratetea şi completitudinea informatiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. RE/MAX România îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informatiilor continute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informatiile de pe site-ul RE/MAX România pot conține greşeli tehnice, tipografice.

10LIMITAREA RĂSPUNDERII

În nici o circumstanță RE/MAX România nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă RE/MAX România a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

11SC MaxIMO Franchise SRL

Sediul: Str. Avram Iancu nr. 32 A, et.1, Cluj-Napoca, judetul Cluj
Nr.ord.reg.com./an: J12/2386/2006
C.I.F: 18842206

12Regulamente concursuri

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK - “Rucsac cu jucarii"
  
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Organizatorul Concursului ” Rucsac cu jucarii” (denumit in continuare„Concursul”) este RE/MAX Romania, cu sediul in Cluj-Napoca, Avram Iancu 32a, Cluj, Romania. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 
Concursul va fi operat prin intermediul SC MAXIMO FRANCHISE SRL CUI: RO 18842206
REG COM: J12/23862006 IBAN RO77BTRL RONCRT 0225939401 BANCA TRANSILVANIA SEDIU SOCIAL: Str C-tin Brancusi nr 99 SEDIU BIROU: Avram Iancu, 32 A, etaj 1, cod postal 400083, Cluj-Napoca, Cluj  Tel. 0364/734.776
 

2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI Concursul se va desfasura in perioada 26.04-02.05 2021 pe pagina de Facebook RE/MAX Romania, https://www.facebook.com/remax.romania


SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. 
Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. 
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook si Instagram, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://instagram.com/, https://facebook.com/


SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina RE/MAX Romania de FACEBOOK. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 26.04 – 02.05. 2021, astfel: 
1. Intra pe pagina RE/MAX Romania de Facebook 
2. Follow și like paginii de Facebook RE/MAX Romania
3. Follow contului de Instagram RE/MAX Romania
4. Like acestei postări
5. Descărcați, colorați împreună cu micuții voștri pagina de colorat atașată, fotografiați-o și atașați-o într-un comentariu pentru a o putea vedea și noi

Pentru a castiga premiul oferit de RE/MAX Romania utilizatorul trebuie sa respecte pasii de mai sus. Simpla urmarire a contului de Instagram sau Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si comentariul la postarea de concurs. 


SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI 
Se va acorda ca premiu 5 rucsacuri cu jucării in valoare de  20 euro +TVA, fiecare. 
    
     
SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI 
Castigatorul va fi ales prin random.org in maxim 48h de la incheierea concursului. Toti participantii la concursul ” Un rucsac cu jucarii” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului. 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI 
Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 03.05 2021 dupa extragere, astfel: li se va cere acordul mai intai cu privire la afisarea numelor lor pe pagina RE/MAX Romania de Facebook atat pe story cat si intr-un comentariu la postarea aferenta, optional. 
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el. 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR 
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe instagram.com. sau facebook.com


SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI 
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 02.05 2021, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. 


SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina de Facebook a RE/MAX Romania. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/remax.romania
 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului.
 

SECTIUNEA 13. LITIGII 
In cazul unor litigii aparute intre RE/MAX Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Fiecare birou francizat RE/MAX e deținut și operat independent.