Confidenţialitate

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. RE/MAX respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii. RE/MAX nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina RE/MAX Romania, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, MAXIMO FRANCHISE si birourile francizate RE/MAX prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:
 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea nr. 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001)

 • dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de MAXIMO FRANCHISE;
 • dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obtine de la MAXIMO FRANCHISE, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

Securitatea datelor cu caracter personal

MAXIMO FRANCHISE certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. MAXIMO FRANCHISE utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare. Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0212525599
Web: http://www.dataprotection.ro


Acord pentru a colecta informaţii

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către RE/MAX de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă RE/MAX schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate.

INFORMARE CONSUMATORI

RE/MAX e un sistem de franciza in care fiecare birou francizat e administrat si condus independent, avand in comun un set de norme si proceduri specifice brandului. In relatia cu clientii fiecare Agenţie francizata RE/MAX va pune la dispoziţia Clientului o informare scrisă cu privire la: preţurile practicate în zonă pentru imobile similare celui ofertat conform bazei de date a francizei Remax; inconveniente şi deficienţe pe care le-a identificat Agenţia cu privire la imobil şi zonă (vecinătăţi) şi care ar putea influenţa preţul de vânzare; nivelul comisionului practicat şi a comisionului care i se propune; nivelul estimat al costurilor ce revin Clientului în procesul de încheiere a unei tranzacţii. Comisionul datorat de Client Agenţiei RE/MAX este în funcţie de tipul contractului de intermediere (deschis sau exclusiv) şi de tranzacţia dorită de Client (vânzare/cumpărare sau închiriere) la care se poate adauga TVA. Comisionul prevăzut prin contract este suma maximă ce se plăteşte de către Client cu titlu de remuneraţie: Clientul nu datorează Agenţiei rambursarea cheltuielilor de promovare şi de reprezentare/asistare în niciuna din situaţiile în care plăteşte Agenţiei Comisionul și nici în situația ivirii unor cauze de forță majoră. Tot astfel, Clientul nu datoreaza Comision si rambursarea cheltuielilor de promovare când Contractul încetează prin ajungere la termen. In cazurile de răspundere pentru încălcarea Contractului, valoarea despăgubirilor totale datorate de una sau cealaltă dintre părţi nu poate fi mai mare decât valoarea Comisionului care ar fi fost plătit/încasat în situaţia în care s-ar fi încheiat efectiv o înţelegere cu privire la înstrăinarea/dobândirea drepturilor ofertate/cerute (oricare ar fi fost această înţelegere, antecontract, contract de vânzare-cumpărare, cesiune de antecontract, etc.) Agenţia RE/MAX nu prestează şi nu intermediază servicii tehnice (cadastrale, topografice, etc.), economice (analize de fezabilitate, rentabilitate a unei afaceri, contabilitate, fiscalitate), juridice. Agenţia RE/MAX recomandă Clientului ca înainte de semnarea oricărui act cu un Terţ interesat de oferta sa imobiliară să consulte un avocat/notar public/consultant economic/alte persoane pe care acesta le consideră avizate şi de încredere, pentru a evita angajamente defavorabile/păgubitoare. Toate recomandările Agentiei RE/MAX sunt minime, Clientul fiind îndrumat – daca este cazul - să contacteze un inginer de cadastru (agreat de Oficiul de cadastru, lista fiind disponibilă pe adresa de internet www.ancpi.ro ) şi/sau un avocat şi/sau un notar public pentru a obţine recomandări tehnice şi, după caz, juridice profesioniste.

NOTIFICAREA DREPTULUI DE AUTOR

Materialele de pe acest site, precum şi organizarea şi formatul acestui site au drept de autor şi sunt protejate de legile internaţionale ale Statelor Unite pentru Dreptul de Autor. Puteţi accesa, descărca şi tipări materiale conţinute în acest site numai pentru uz personal şi necomercial, dar orice descărcare sau tipărire de pe acest site trebuie să conţină notificarea pentru dreptul de autor a RE/MAX Europe si RE/MAX Romania. Nici un drept, titlu sau interes în nici unul din aceste materialele conţinute în acest site nu vi se transferă ca urmare a accesării, descărcării sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuţia, transmiterea, afişarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licenţă, crearea de muncă derivate din, link sau reproducerea pe alt site, fără permisiunea scrisă din partea RE/MAX Europe si RE/MAX Romania. Această prohibiţie include în mod expres dar nu se limitează la, practici de genul “screen scraping” sau “database scraping” pentru a obţine o listă de utilizatori sau alte informaţii.

MĂRCI ÎNREGISTRATE

RE/MAX®, Above the Crowd ®, Take a Step Above The Crowd ®, Out in Front ®, It's the Experience ®, The Real Estate Superstars ®, design-ul barei orizontale roşu-pe-alb-pe albastru şi semnul graphic logo al balonului sunt printre mărcile inregistrate ale RE/MAX Internaţional, Inc. Mărcile RE/MAX Internaţional nu pot fi folosite în nici un fel fără aprobarea anterioară, expresă şi scrisă din partea lui RE/MAX Internaţional.

DEZMINŢIRE

Materialele continute în acest site sunt furnizate “aşa cum sunt”, fără reprezentare sau garantii de nici un fel. RE/MAX România în mod expres nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garantii, exprese sau implicite. RE/MAX România nu garantează acuratetea şi completitudinea informatiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. RE/MAX România îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informatiilor continute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informatiile de pe site-ul RE/MAX România pot conține greşeli tehnice, tipografice.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În nici o circumstanță RE/MAX România nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă RE/MAX România a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

SC MaxIMO Franchise SRL

Sediul: B-dul 21 Decembrie 1989, nr.77, Corp B, et.1
The Office, Cluj-Napoca, judetul Cluj
Nr.ord.reg.com./an: J12/2386/2006
C.I.F: 18842206


Politica de utilizare a cookie-urilor

1. Care este scopul acestei politici?
Această politică reglementează utilizarea cookie-urilor și stabilește temeiul legal al companiei MAXIMO FRANCHISE pentru utilizarea “cookie-urilor” și tehnologiilor similare pe website sau pe sisteme care au legatură cu website-ul remax.ro.
Când ne referim la "Re/Max Romania”, "noi" sau “compania noastră” în această declarație, ne referim la SC MAXIMO FRANCHISE SRL.
Această politică este valabilă începând cu data de 25.05.2018.

2. Ce sunt Cookie-urile și la ce sunt folosite?
Fișierele cookie sunt fișiere alfanumerice mici trimise de serverul unui site web către un navigator web (web browser: Crome, Firefox, Safari, etc), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate acolo. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Acestea pot fi utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea site-ului web în funcție de nevoile unui anumit utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe site-ul web, îmbunătățirea calitatii site-ului web pentru utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare. Toate acestea se fac permițându-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personală directă a utilizatorului.
Cookie-urile pot fi clasificate drept "esențiale" (necesare funcționării site-ului) sau "neesențiale" (necesare analizarii comportamentul pe un site web, cookie-uri „analitice” sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame). Cookie-uri mai pot fi clasificate ca fiind de sesiune (rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis) si persistente (expiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web). Cookie-urile mai pot fi ale noastre (aparțin site-ului vizitat) sau ale părților terțe (cookie-urile plasate pe dispozitivul dvs. de către domenii ale unor site-uri care aparțin unor părți terțe).
Ce sunt cookie-urile plasate de terți? Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către site-ul nostru, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terti („third party cookie-uri”). Tertii furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile in materie de protecție a datelor. Pe site-ul nostru, aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți:
 • Google Adsense: este o rețea de publicitate, cookies sunt folosite pentru a plasa reclame relevante pe acest site
 • Facebook: pentru funcții de comunicare socială, cum ar fi buton de like si share Facebook sau comentarii prin intermediul Facebook
Site-ul nostru foloseste tipurile de cookie-uri descrise mai sus. Informații adiționale despre cookie-uri se găsesc și la accesarea următorului site web www.allaboutcookies.org

3. Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații directe cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale indirecte colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator.

4. De ce sunt cookie-urile importante pentru dumneavoastră?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încat să puteți naviga cu încredere pe internet.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

5. Cum se acceptă sau se resping cookie-urile?
Există o serie de moduri diferite prin care se pot acceptă sau respinge unele sau toate tipurile de cookie-uri. Unele dintre principalele metode de a face acest lucru sunt descrise mai jos. Sunteți bineveniți să blocați utilizarea unora sau a tuturor cookie-urilor care sunt folosite pe website. Cu toate acestea, vă rugăm să conștientizați faptul că acest lucru poate afecta website-ul și funcționalitatea sa în mod parțial sau total. De asemenea, trebuie să fiți conștient că ștergerea tuturor cookie-urilor din navigatorul web va șterge, de asemenea, toate modulele cookie care stochează preferințele dvs., de exemplu dacă ați acceptat sau nu utilizarea cookie-urilor pe un website sau orice cookie-uri care blocheaza alte cookie-uri.
Informații detaliate despre cookie-uri și setările browserului se pot gasi prin accesarea următorului link: www.allaboutcookies.org

Setările browserului Puteți accepta sau respinge unele sau toate modulele cookie (de exemplu, blocând toate modulele cookie ale părților terțe) ajustând setările browserului. Modul de efectuarea a acestui lucru se găsește accesând urmatoarele link-uri pentru cele mai populare navigatoare web: Unele browsere, cum ar fi Chrome și Firefox, permit modificarea setărilor pentru navigarea în modul "incognito", limitând cantitatea de date introduse pe dispozitiv și ștergând automat toate modulele cookie persistente introduse pe dispozitiv când sesiunea de navigare se termina. Există, de asemenea, numeroase aplicații ale unor parți terțe care se pot adăuga în browser pentru a bloca sau administra cookie-urile.

Cookie-urile existente Pentru a șterge cookie-urile care au fost plasate anterior în browser, trebuie selectata opțiunea de ștergere a istoricului navigării asigurandu-vă că opțiunea de ștergere sau de ștergere a cookie-urilor este activată atunci când se face acest lucru.

Google Adsettings Gestionarea anunțurilor personalizate se face accesand https://adssettings.google.com și prin demarcarea opțiunii "Personalizare anunțuri" (adică prin asigurarea că acel comutator din partea de sus a paginii este setat la stânga/gri și nu la dreapta/albastru). Alternativ, se poate instala un plugin gratuit pentru browser aici: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Extensie a browserului pentru excluderea Google Analytics Puteți renunța la Google Analytics instalând extensia pentru browser care este disponibila aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deconectarea de la Facebook Pixel Exista posibilitatea instalarii unei extensii de browser numită „Disconnect Facebook pixel and FB tracking”. Acest lucru va împiedica Facebook să vă urmărească comportamentul pe site-urile web ale unor părți terțe. Acestea se pot instala accesand: Instrumentul European de publicitate digitală interactivă Se poate renunța la Facebook și la alte companii care fac parte din Digital Advertising Alliance să afișeze anunțuri bazate pe interes, vizitând http://www.youronlinechoices.com, selectând țara dvs., selectând "Alegerile dvs. de anunțuri", apoi găsind Facebook (și orice alte companii pe care doriți să le blocați) și selectând opțiunea "Oprit".

6. Aspecte de securitate
Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Vrei să faci parte din reţeaua RE/MAX?
Vreau franciza Devino agent