Diversificarea activitatii firmei MAXIMO FRANCHISE SRL

 

Finalizarea proiectului  ,,Diversificarea activitatii firmei MAXIMO FRANCHISE SRL”


MAXIMO FRANCHISE SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Bd.  Constantin Brancusi, nr. 99,  a derulat in perioada   13.07.2018 -31.03.2019, proiectul  cu titlul ,,Diversificarea activitatii firmei MAXIMO FRANCHISE SRL”,  cod SMIS  - 110592 in Cluj-Napoca,  Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, (Cladirea The Office), Corp B, Etaj 1, Cam 1.1..
Proiectul a fost finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii,  avand ca AUTORITATE DE MANAGEMENT - MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, iar ORGANISM INTERMEDIAR - AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST .

Obiectivul proiectului a fost este cresterea competitivitatii firmei Maximo Franchise SRL, prin diversificarea activitatii ca urmare a crearii de noi servicii - prelucrarea datelor,  administrarea paginilor web si activitati conexe.  

Valoarea totala a proiectului:   515.227,46  lei,  din care finantarea nerambursabila este de 320.480,68.

In urma implementarii proiectului au fost achizitionate  echipamente,  IT , licente si softuri specifice - pentru desfasurarea activitatilor de prelucrare a datelor,  administrarea paginilor web si activitati conexe . 

Investiția are un impact semnificativ la nivel local si regional  prin serviciile oferite, crearea unui numar de 2 locuri noi de munca in perioada de implementare a proiectului dintre care unul apartinand unei categorii defavorizate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul societatii sau la tel. 0744619767, e-mail: razvan.cuc@remax.ro,  persoană de contact Razvan Cuc.

 

MAXIMO FRANCHISE
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei