Diversificarea activitatii firmei MAXIMO FRANCHISE SRL

Titlul proiectului: ”Diversificarea activitatii firmei MAXIMO FRANCHISE SRL”

MAXIMO FRANCHISE SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Bd.  Constantin Brancusi, nr. 99, derulează  începând cu data de  13.07.2018, proiectul  cu titlul ”Diversificarea activitatii firmei MAXIMO FRANCHISE SRL” ,  cod MySMIS  - 110592 in Cluj-Napoca,  Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, (Cladirea The Office), Corp B, Etaj 1, Cam 1.1..

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016 – Microîntreprinderi. 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (MDRAP), iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST (ADR NV).


Obiectiv general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei Maximo Franchise SRL, prin diversificarea activitatii ca urmare a crearii de noi servicii ,  conform codului CAEN 6311 -Prelucrarea datelor  administrarea paginilor web si activitati conexe.  


Valoarea totala a proiectului este de 515.227,46  lei,  din care finantarea nerambursabila este de 321.200,00 lei -  273.020,00 lei din FEDR   si  48.180,00 lei din bugetul national.
Data începerii  implementarii proiectului este 13.07.2018 şi data finalizării proiectului este 31.10.2018
Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul societatii sau la tel. 0744619767 , e-mail: razvan.cuc@remax.ro,  persoană de contact Razvan Cuc.
 

MAXIMO FRANCHISE

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei