Ligia Ghinea
  Limbi vorbite:

Calificări


Proprietăţi


Cereri


 • Apartament de cumpărare
  Bucuresti Ilfov, Bucuresti
 • Apartament de cumpărare în zona Titulescu
  Bucuresti Ilfov, Bucuresti, Titulescu
 • Apartament cu min. 4, max. 4 camere de cumpărare
  Bucuresti Ilfov, Bucuresti
 • Apartament cu min. 2, max. 3 camere de cumpărare în zonele Armeneasca, Dacia, Eminescu + 226 altele
  Bucuresti Ilfov, Bucuresti, Armeneasca, Dacia, Eminescu, Gradina Icoanei, Polona, Amzei, Basarab, Batistei, Brezoianu, Calea Plevnei, Calea Victoriei, Candiano Popescu, Centrul Istoric, Cismigiu, Kogalniceanu, Lahovari, Lipscani, Magheru, Matei Voievod, Mitropolie, P-ta Amzei, P-ta Galati, P-ta Operei, P-ta Romana, P-ta Rosetti, P-ta Sfantul Gheorghe, P-ta Sfantul Stefan, P-ta Sfintii Voievozi, P-ta Universitatii, P-ta Victoriei, Plevnei, Regina Elisabeta, Romana, Rosetti, Sala Palatului, Stirbei Voda, Take Ionescu, Ultracentral, Universitate, Vasile Parvan, Victoriei, Alba Iulia, Centrul Civic, Cosbuc, I.C. Bratianu, Libertatii, Natiunile Unite, Nerva Traian, Octavian Goga, P-ta Alba Iulia, P-ta Sfanta Vineri, P-ta Unirii, Splaiul Independentei, Splaiul Unirii, Unirii, 13 Septembrie, Drumul Sarii, P-ta Arsenalului, P-ta Jose Rizal, Panduri, Sebastian, Calea Calarasilor, Central, Cotroceni, Decebal, Ferdinand, Foisorul de Foc, Pache Protopopescu, Mosilor, Cantemir, Cutitul de Argint, Marasesti, Parcul Carol, Serban Voda, Timpuri Noi, Tineretului, Vacaresti, 1 Mai, Agronomie, Banu Manta, Chibrit, Clabucet, Domenii, Titulescu, Turda, Aviatiei, Aviatorilor, Baneasa, Sisesti, 16 Februarie, Bd. Gloriei, Bd. Laminorului, Bucurestii Noi, Chitila, Damaroaia, Jiului, Pajura, Straulesti, Beller, Capitale, Dorobanti, P-ta Dorobanti, Primaverii, Televiziune, Barbu Vacarescu, Floreasca, Gara de Nord, Grivita, Herastrau, Nordului, Soseaua Nordului, Arcul de Triumf, Casin, Clucerului, Kiseleff, P-ta Presei Libere, Centura Nord, DN 1, Nord, Iancu Nicolae, Pipera, Andronache, Bucur Obor, Colentina, Doamna Ghica, Fundeni, Ion Creanga, Lizeanu, Obor, Dristor, Centura Est, DN 2, Est, Iancului, Mihai Bravu, Muncii, P-ta Muncii, Baicului, Chisinau, Gara de Est, Industriilor, Morarilor, Pantelimon, Socului, Stefan cel Mare, Lacul Tei, Parcul Circului, Petricani, Tei, Teiul Doamnei, 1 Decembrie 1918, 23 August (Catelul), Baba Novac, Balta Alba, Basarabia, Camil Ressu, Campia Libertatii, Costin Georgian, Fizicienilor, Liviu Rebreanu, Lucretiu Patrascanu, Nicolae Grigorescu, Ozana, Salajan, Theodor Pallady, Titan, Vatra Luminoasa, Dudesti, Vitan, Vitan Mall, Vitanul Nou, Alexandru Obregia, Aparatorii Patriei, Berceni, Brancoveanu, Drumul Gazarului, Eroii Revolutiei, Metalurgiei, Oltenitei, P-ta Resita, P-ta de Gros, Vitan-Barzesti, Giurgiului, Progresul, Sura Mare, Alexandriei, Antiaeriana, Chirigii, Ferentari, Margeanului, Pieptanari, Prelungirea Ferentari, Rahova, Salaj, Trafic Greu, Tudor Vladimirescu, Viilor, Zetarilor, Centura Sud, Magurele, Sud, Constructorilor, Crangasi, Regie, Compozitorilor, Drumul Taberei, Timisoara, Valea Ialomitei, Valea Oltului, Ghencea, Prelungirea Ghencea, Giulesti, Giulesti Sarbi, Apusului, Gorjului, Grozavesti, Lacul Morii, Lujerului, Militari, Moinesti, P-ta Gorjului, P-ta Leul, Pacii, Politehnica, Uverturii, Veteranilor, Virtutii, Centura Vest, Vest
 • Apartament cu min. 2, max. 2 camere de cumpărare
  Bucuresti Ilfov, Bucuresti